Teorija planiranja

Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim znanjima o korenima, razvoju i savremenim tendencijama u teorijskoj misli prostornog planiranja. Posebno će biti apostrofiran kritički pristup prema preovlađujućim paradigmama teorije planiranja danas u pogledu primene na teoriju i praksu planiranja u Srbiji

Upoznavanje studenata sa terminologijom teorije planiranja, ključnim teoretičarima i njihovim postulatima, kao i najvažnijim kritičarima tokom dva veka duge istorije teorije planiranja.

Teorijska nastava: Domen teorije planiranja; Dva veka teorije planiranja; Latituda planera; Teorija planiranja i politička moć; Kopiranje politike: politička strategija povratne sprege; Progresivno planiranje; Grupni proces i plansko upravljanje razvojem; Relativna autonomija planera; Relativna autonomija planiranja; Status i korišćenje znanja; Planiranje kao kreativna interpretacija; Bavljenje teorijom planiranja u političkom svetu; Status i korišćenje etike; Teorija nemerljivosti; Proces traženja konsenzusa; Čestitost i savesnost u planiranju; Umetnost slušanja, senzitivnosti i moralne vizije; Argumenti, moći i strasti u praksi planiranja; Oblikovanje i kritične metodološke tačke procesa planiranja; Planerske tehnologije i planerske teorije; Planiranje i institucionalni okvir; Proces, faze, tenzije i kritične tačke planiranja; Informacije za planiranje; Vrednosti planera; Participacija kao proces i interakcija; Modaliteti planiranja i implementacije; Perspektive (teorije) planiranja
Praktična nastava:Vežbe,
Izrada i prezentacija seminarskog rada sa izabranom temom iz programa predavanja – upoznavanje sa širom literaturom, analiza i dijagnoza problema, specifični planerski odgovori i instrumenti.

Đorđević D. (2004): Uvod u teoriju planiranja. Geografski fakultet, Beograd; Forester J. (1988): Planning in the Face of Power. University of California Press; Hillier J., Healey P. (2008): Critical Essays in Planning Theory Volumes 1, 2 and 3. Ashgate; Brooks M. (2002): Planning Theory for Practitioners. APA Planners Press; Allmendinger P., Tewdwr-Jones M. (2001): Planning Futures: New Directions for Planning. Routledge UK.