Teorija životne sredine i GIS

  • Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
  • Nastavnik: dr Miško Milanović
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 8
  • Semestar: I
  • Broj časova: 4

Shvatanje o značaju životne sredine i GIS-a u geografskim istraživanjima i u formiranju kompletne geografske ličnosti.

Kroz sprovođenje istraživanja u domenu vrednovanja predelima, studente doktorante uputiti na relevantne metode i postupke kako bi ovladali upravljanjem predela različitog hijerarhijskog ranga.

1.  Razvoj shvatanja i saznanja o životnoj sredini
Istorijski razvoj i civilizacijska shvatanja životne sredine. Osvrt na industrijsku revoluciju i prvo intenzivno ugrožavanje životne sredine.
2. Teorijsko-metodološke postavke u oblasti životne sredine
Teorijski pristupi o problemima životne sredine. Metodologija istraživanja životne sredine.
3. Gnoseološke osnove nauke o životnoj sredini
Formiranje mišljenja o odnosu čoveka i životne sredine. Životna sredina i etika, životna sredina i filozofija.
4. Ekološke krize
Pojam uzroci i posledice ekološke krize i mogućnost rešavanja.
5. Geoekološka istraživanja i planetarni geoekološki problemi
Značaj geoekoloških istraživanja predela različitog hijerarhijskog ranga. Geoekološki problemi otopljavanja klime i šumski požari, pojava uzroci i posledice.
6. Predeo i geoekologija. Hijerarhijski nivoi predela
Predeo kao predmet istraživanja u geoekologiji. Definicije i hijerarhijski novoi predela. Tipologija i taksonomija regija. Verikalna i horizontalna dimenzija predela. Trodimenzionalna ekološka predstava i Trolovi pojmovi u geoekologiji.
7. Geoekološke metode vrednovanja predela
Metoda Landap, bonitacija i metod indeks rekreacije, metod „raznovrsnosti” (V-Wert Methode).
9. Landšaft – strukturni nivo geografskog omotača
Pojam i sadržaj landšafta. Razvoj nauke o Landšaftu. Pravci u landšaftologiji. Geokomponentni, geosferni i geosistemni nivo.
10. Taksonomski sistem jedinica rejoniranja u landšaftologiji
Komponentno i kompleksno rejoniranje. Pojasno-zonalne strukture. Klasifikacija geografskih jedinica. Taksonomske jedinice i rangovi u landšaftlologiji.
11. Značaj ISO standarda i metodologija izrade certifikata iz domena ISO 140001
Planetarni standardi i njihov značaj u praksi. Terminološko usaglašavanje iz područja životne sredine.
12. Upravljanje geoprostornim elementima životne sredine na bazi GIS-a
Upravljanje geoprostornim elementima životne sredine na bazi GIS-a, putem GIS alata.
13. GIS u životnoj sredini
Značaj, veze i korišćenje GIS-a u istraživanjima životne sredine. Izrada projekata i programa zaštite geoprostora na bazi GIS-a
14. Modelovanje elemenata životne sredine GIS softverima
Modelovanje fizičko-geografskih i socioekonomskih elemenata elemenata životne sredine GIS softverima.
15. Metodologija izrade seminarskog rada iz ove oblasti.

Lješević M. (2001): Zaštita prirode i održivi razvoj – premise i kontraverze, Zaštita prirode br. 52/2, Beograd.
Lovett A., Appleton K. (2008): GIS for Environmental Decision – Making, CRC Press, Boca Raton, London, New York.
Pecelj MR (2011): Geoekologija – metodološko-teorijska postavka, Treći Kongres srpskih geografa, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, PMF, Banja Luka, str. 119-129.
Pecelj M. (2011): Mogućnost primene geoekologije u prostornom planiranju, Asocijacije prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Beograd, str. 401-406.
Đukanović M. (1996): „Životna sredina i održivi razvoj”, Elit, Beograd.
Casio J., Woodside G., Mitchell Ph. (1996): ISO 14 000), The New International Environment anagement Standards,1-220.