Teorijski pravci razvoja socioekonomske geografije

Da se studenti upoznaju s gnoseološkim i epistemološkim problemima socijalno-ekonomske geografije kao naučne discipline.

Ishod predemta jeste da studenti nauče da primene teorije sistema korišćenjem metoda sistemske analize u socijalno-ekonomskoj geografiji.

Teorijska nastava
Nastanak i razvoj socioekonomske geografije. Pravci razvoja. 2. Osnove socioekonomske geografije. 3. Problem opšte i regionalne socioekonomske geografije. 4. Sredina, prostor, ljudi i naselja. 5. Geografski prostor. Apsolutni i relativni. 6. Prostor i socijalne relacije. 7. Odnos socioekonomske geografije i drugih nauka. 8. Socijalno-ekonomska geografija i izučavanje ljudskih naselja. 9. Sistemska paradigma u socioekonomskoj geografiji. 10. Kvantifikacija i kvalifikacija. Problem kvantifikacije u socioekonomskoj geografiji. 11. O determinizmu i probabilizmu. 12. Jezik geografije i geografski diskurs 13. Sistemi i modeli u socioekonomskoj geografiji. 14. Geografski indikatori. 15. Prostorni procesi. 16. Pravci razvoja ruralnih i urbanih naselja. 17. Razvoj metropola i metropolitanskih područja. 18. Osnovne metode prognoziranja. Kompleksne prognoze teritorijalnih sistema. 19. Prognoza razvoja socioekonomske geografije.

Đurić V. Ekonomska geografija, Naučna knjiga, Beograd, 1980.
Chorley R and Hagget P. Socio-Economic models in Geography, University Paperback, Methuen, London, 1970.
Ivanicka K. Prognoza ekonomicko-geografickiych systemov. Alfa, Bratislava, 1980.
Bailly A., Ferras R. Elements d’epistemologie de la geographie. Armand Colin, Paris, 1997. (neka poglavlja)
Wirth E. Theoretische Geographie, Taubner Studienbucher, Stuttgart, 1979. (odabrana poglavlja)