Terenska nastava 1

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Status predmeta: Obavezni
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: II
  • Broj časova: 0+0+12