Terenska nastava

Povezivanje teorije sa praksom u oblasti analize fizičko-geografskih procesa i uticaja antropogenih faktora na stanje i regionalno diferenciranje sistema životne sredine.

Osposobljavanje studenata za praktičan rad od značaja za realizaciju sadržaja o zaštiti životne sredine, kao i za naučno-istraživački rad.

Realizuje se u okviru sledećih obaveznih nastavnih predmeta: Ekogeomorfologija, Ekohidrologija, Geoekologija, Prirodni uslovi i nepogode u životnoj sredini, u vidu dva poludnevna izleta u bližoj okolini Beograda.