Теренска настава II

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Статус предмета: Обавезни
  • Број ЕСПБ: 1
  • Семестар: VIII
  • Број часова: 0+0+18