Теренска настава

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Статус предмета: Обавезни
  • Семестар: VI