Terenski rad i ekskurzije u nastavi geografije

Osposobiti studente da u budućem nastavnom radu umeju da stručno pripreme i organizuju terenski rad učenika i stručne ekskurzije kako bi se postigli maksimalni efekti u pogledu razvoja znanja i sposobnosti samostalnog i istraživačkog rada kod učenika.

Osposobiti studente pri izboru tema vezanih za terenski rad i ekskurzije u nastavi geografije.

Predavanja:
Obrazovno-vaspitni zadaci ekskurzija u nastavi geografije. Planiranje i pripremanje geografskih ekskurzija. Izvođenje ekskurzija. Završetak ekskurzija. Terenski rad u nastavi geografije. Izvođenje ogleda u nastavi geografije. Projekatska nastava i istraživanje geografskih objekata, procesa i pojava.. Specifičnosti primene didaktičkih principa tokom terenske nastave i ekskurzija u nastavi geografije. Princip očiglednosti tokom terenskog rada učenika i ekskurzija u nastavi geografije. Objekti rada u nastavi geografije. Upotreba nastavnih sredstava tokom terenskog rada učenika i ekskurzija u nastavi geografije. Upotreba karata tokom terenskog rada učenika i ekskurzija u nastavi geografije. Upotreba instrumenata tokom terenskog rada učenika i ekskurzija u nastavi geografije. Problemska nastava geografije. Organizacioni oblici rada tokom terenskog rada i ekskurzija u nastavi geografije Samostalni rad učenika na terenu. Vrednovanje rada učenika na terenu u nastavi geografije.

Misailović I, (1982): Ekskurzije, ogledi i istraživanja, Pedagoška akademija, Užice.
Rogulja N., (1981): Slobodne aktivnosti učenika u geografiji, Unapređivanje nastave geografije, SGD, Beograd.
Nikolić R, (1994): Pedagoške vrednosti škole u prirodi, Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, Učiteljski fakultet, Užice.
Brofi Dž., (2004): Nastava, Pedagoško društvo Srbije, Beograd.;