Tranzitni turizam

Cilj je da se sagledaju mesto tranzitnog turizma u ukupnom turističkom potencijalu datog prostora, kao i osnovne relacije između gravitacionog obuhvata, infrastrukturne opremljenosti i turističke ponude tranzitnih putnih pravaca.

Studenti treba da dobiju teorijsku osnovu i praktična znanja o turističkoj ponudi duž važnijih tranzitnih turističkih pravaca u Srbiji i svetu.

Teorijska nastava
Međuzavisnost saobraćaja i turizma. Definicija, vrste i specifičnosti tranzitnog turizma. Vrste putničkog saobraćaja i tranzitni turizam. Značaj geografskog položaja za razvoj tranzitnog turizma. Infrastrukturna opremljenost saobraćajnih koridora i tranzitni turizam. Saobraćajni terminali i tranzitni turizam. Turistička ponuda u gravitacionim zonama saobraćajnih koridora. Razvoj tranzitnog turizma u funkciji ekonomskog razvoja.
Vežbe,
Analiza važnijih tranzitnih putničkih pravaca u Srbiji i svetu. Analiza međuzavisnosti saobraćajnog značaja tranzitnih pravaca i aktuelne turističke ponude. Analiza potencijala za razvoj tranzitnog turizma, duž putnih pravaca do izabranih destinacija.

1. Štetić, S.: Saobraćaj u turizmu, Beograd, 2003.
2. Đukić, A.: Prometna geografija – geoprometne odrednice globalizacije u prometu i turizmu, Dubrovnik, 2001.