Trendovi u kulturnom turizmu

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Nastavnik: dr Sanja Pavlović
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 7
 • Semestar: I
 • Broj časova: 3+0

Prognozira se dalji rast kulturnog turizma i diverzifikacije potražnje. Porast „osetljivosti” turista na pitanja koja povezuju putovanja i lokalnu zajednicu doprineće jačanju „odgovornosti” u ponudi proizvoda kulturnog turizma. Glavni cilj ovog predmeta je objašnjavanje suštine, ocena mogućnosti i formulisanje principa globalne koncepcije za modelovanje i trendove u kulturnom turizmu. Postizanje tog cilja se ostvaruje kroz: analizu karakterističnih crta trendova u kulturnom turizmu, određivanje tržišnih subjekata kulturnog turizma, stratešku i projektnu dokumentaciju u oblasti kulturnog turizma.

Sticanje neophodnih znanja za analiziranje ekonomskih, socijalnih i kulturnih koristi od razvoja  kulturnog turizma; izgradnja kompetencija za ocenu mogućnosti razvoja kulturnog turizma u Srbiji, modelovanje kulturnog turizma u zavisnosti od nivoa upravljanja i formulisanje prioritetnih pravaca razvoja kulturnog turizma.

Teorijska nastava

Globalni trendovi, novi trendovi i trenutni trendovi u kulturnom turizmu. Trendovi kulturnog turizma u Evropi. Trži¬šte kul¬tur¬nog tu¬ri¬zma. Kreativni i hobi turizam. Kulturne rute i pejzaži. Evropska prestonica kulture kao podrška razvoju kulturnog turizma. Autentičnost i turizam. Lokalna zajednica i turizam (CBT tourism). Interkulturalizam, multikuralizam i turizam. Kulturni turizam i filmska industrija. Strategije razvoja kulturnog turizma – primeri dobre prakse. Projekti u oblasti kulturnog turizma. Istraživačke teme u kulturnom turizmu. Održivost i integrisanost kulturnog turizma. Značaj međunarodnih organizacija za razvoj kulturnog turizma.

Studijski istraživački rad

Veze kulturnog turizma sa društvenom sredinom; Poseta turističkim izabranim turističkim organizacijama; Izrada modela kulturnog turizma u Srbiji na primerima konkretnih turističkih mesta i područja; Priprema i prezentacija turističke posete motivisane kulturnim potrebama, na konkretnom primeru.

 1. Hadžić O. i drugi (2005). Kulturni turizam. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.
 2. Timothy, DJ. and Boyd, S.W. (2006). “Heritage tourism in the 21st century: Valued traditions and new perspectives’. Journal of Heritage Tourism, 1: 1-16.
 3. Strategija razvoja kulturnog turizma: Od turizma i kulture do kulturnog turizma (2003). Zagreb: Institut za turizam.
 4. Kim, H., Cheng, C., O’Learyb, J. (2007). Understanding participation patterns and trends in tourism cultural attractions. Tourism Management, Volume 28, Issue 5, pp. 1366–1371
 5. Research Themes for Tourism (2011). Edited by Peter Robinson, Sine Heitmann, Peter Dieke. Wallingford: CAB International
 6. Jelinčić, D., Gulišija, D., Bekić, J. (2010). Kultura, turizam, interkulturalizam. Zagreb: Institut za međunarodne odnose; Meandar
 7. Trends and Issues in Global Tourism 2011. Edited by Roland Conrady and Martin Buck. Verlag Berlin Heidelberg: Springer