Turistička geografija Srbije

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Mirjana Gajić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: V
  • Broj časova: 2+1

Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovama turističke geografije Srbije, brojnim strukturnim obeležjima i savremenim tendencijama i transformacijama geoprostora. S obzirom da je ovaj program baziran na spoju teorijskih, stručnih i aplikativnih znanja njegov glavni cilj je da studente pripremi i osposobi za samostalno obavljanje specijalizovanih poslova iz oblasti turističke geografije, te da na osnovu značaja istorijskih, socio-geografskih, privrednih i drugih faktora definišu vrste, oblike i motive turističkih kretanja, izvrše turističku regionalizaciju Srbije.

Osposobljavanje studenata da razumeju osnovna elemente, motive i faktore turističkih kretanja. Posebno je značajno da se studenti putem primene navedenih znanja osposobe za analizu turističkih resursa, razumevanje funkcije prostora u turizmu, inventarizaciju, sistematizaciju prostora i posebno zaštićenih vrednosti.

Predavanja: 1. Uvod. Sadržaj predmeta, ciljevi i zadaci izučavanja turističke geografije Srbije, 2. Etape u razvoju turizma Srbije, 3. Srbija i njene granice – položaj Srbije kao turistička vrednost,  4. Turističke vrednosti Srbije, podela i vrste, 5. Geomorfološke turističke vrednosti Srbije, 6. Hidrografske turističke vrednosti Srbije, 7. Klima kao turistička vrednost Srbije i biogeografske turističke vrednosti Srbije, 8. Antropogene turističke vrednosti Srbije, 9. Materijalna baza turizma Srbije, 10. Obim i struktura turističkkog prometa Srbije, 11. Turističke regije Srbije, 12. Turističke destinacije Vojvodine, 13, Turističke destinacije: Beograd, Đerdapska klisura, Podrinje, Šumadija, Pomoravlje, Kopaonik, Zlatibor, 14. Turističke destinacije Kosova i Metohije, 15. Prioriteti razvoja turizma u Srbiji.

Vežbe: Obrada nastavnih tema kroz konkretne zadatke za studente. Metodologija izrade seminarskih radova i odbrana seminarskih radova. Izračunavanje pokazatelja, crtanje grafičkih prikaza, analize i interpretacije podataka, grafikona i karata.

Stanković M. S. (2013). Turistička geografija Srbije. Beograd.
Jovičić D. (2009). Turistička geografija Srbije. Beograd: Geografski fakultet.
Stanković M. S. (2008). Turistička geografija. Beograd: Zavod za udžbenike.