Turistička geografija Srbije

Upoznavanje studenata sa osnovama turističke geografije Srbije. Savladavanjem problema i pitanja relevantnih za planiranje i upravljanje turizmom Srbije, u okvirima ovog predmeta studenti će sagledati osnovne prirodne i antropogene turističke resurse, osnove turističkog prometa, materijalne baze, turističke regionalizacije, prioritete i perspektive razvoja turizma. Posebno je značajno da studenti prepoznaju i savladaju najvažnije pravce turističkih tokova u Srbiji.

Sticanje kompetencija za temeljno poznavanje i razumevanje turističkog prostora Srbije. Sticanje sposobnosti za rešavanje konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka, povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti socio-kulturnih, ekonomskih i prostornih uticaja i posledica razvoja turizma u Srbiji.

Predavanja:
Geografski položaj, granice i granični prelazi. Značaj saobraćajnih koridora i glavnih pravaca turističkih kretanja u Evropi za turizam Srbije. Turističke vrednosti Srbije: podela, hijerarhija, primeri. Pećine i vrela – samostalne turističke vrednosti. Plovne reke kao primeri kompleksnih turističkih vrednosti. Klima u funkciji razvoja turizma Srbije. Materijalna baza turizma. Obim i struktura turističkog prometa. Uloga turizma u društvenom i privrednom razvoju. Važniji motivski oblici prometa. Turističke regije u Srbiji. Perspektive razvoja turizma. Mesto Srbije u razvoju turizma Balkanskog poluostrva. Turističke destinacije u Centralnoj Srbiji. Turističke destinacije u Vojvodini, na Kosovu i Metohiji.

Vežbe:
Individualni rad na analizi studija slučaja iz međunarodne i domaće prakse.

Stanković S. (2012). Turističke destinacije – putovanjem do znanja. Zavod za udžbenike, Beograd.
Jovičić D. (2009). Turistička geografija Srbije. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.
Stanković S. (2002). Turizam Srbije. Srpsko geografsko društvo, Beograd.