Turistička geografija sveta

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Dejan Šabić
  dr Rajko Golić
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 5
 • Semestar: VI
 • Broj časova: 2+1
 • Uslov: Položen ispit Fizička geografija

Sticanje naučnih znanja iz turističke geografije sveta kroz analizu komponenata i determinanti razvoja turizma pojedinih regiona sveta i identifikaciju razvojnih turističkih potencijala sa ciljem razvitka kompetencija u izboru problemskih tema vezanih za turističke regione.

Osposobiti studente za primenu stečenih znanja iz turističke geografije sveta u praksi.

Predavanja:

1. Uvod u turističku geografiju sveta.
2. Predmet i zadatak proučavanja turističke geografije sveta.
3. Turistička geografija sveta i regionalni razvoj.
4. Definicija i tipologija turističkih regiona (pojam turističkog regiona, strukturni elementi turističkog regiona).
5-15.  Predstavljanje  odabranih turističkih destinacije sveta: Francuska, Španija, Grčka, Italija, Češka Republika, Nemačka, Belgija, Tunis, Egipat, Maroko, Sejšeli, Turska, Maldivi, Indija, Kina, Tajland, Vijetnam, Indonezija, Malezija, Rusija, Brazil, Argentina, Peru, Australija, Novi Zeland i Okeanija.

Vežbe:

 1. Predmet, metod i zadaci turističke geografije sveta.
 2. Analiza dosadašnjih turističkogeografskih proučavanja sveta u domaćoj i inostranoj literaturi.
 3. Metodologija izrade seminarskih radova iz turističke geografije sveta.
 4. Analiza literature za seminarske radove.
 5. Odbrana seminarskih radova, praktični radovi i kolokvijum.

Šabić D. i Pavlović M. (2008). Globalni i regionalni razvoj Evropske unije. Beograd: Geografski fakultet.
Šabić D. (2010). Turistička geografija sveta, skripta. Beograd: Geografski fakultet.
Šabić D. (2009). Regionalna geografija sveta (Australija, Okeanija i Antarktik). Beograd: Geografski fakultet.
Šabić D. i Vujadinović S. (2011). Regionalna geografija Australije. Beograd: Geografski fakultet.
Todić D., Babić V. (2008). Turistička geografija svijeta. Banja Luka: Prirodno-matematički fakultet.