Туристичка географија света

 • Врста и ниво студија: Основне академске
 • Наставник: др Дејан Шабић
  др Рајко Голић
 • Статус предмета: Обавезан
 • Број ЕСПБ: 5
 • Семестар: VI
 • Број часова: 2+1
 • Услов: Положен испит Физичка географија

Стицање научних знања из туристичке географије света кроз анализу компонената и детерминанти развоја туризма појединих региона света и идентификацију развојних туристичких потенцијала са циљем развитка компетенција у избору проблемских тема везаних за туристичке регионе.

Оспособити студенте за примену стечених знања из туристичке географије света у пракси.

Предавања:

1. Увод у туристичку географију света.
2. Предмет и задатак проучавања туристичке географије света.
3. Туристичка географија света и регионални развој.
4. Дефиниција и типологија туристичких региона (појам туристичког региона, структурни елементи туристичког региона).
5-15.  Представљање  одабраних туристичких дестинације света: Француска, Шпанија, Грчка, Италија, Чешка Република, Немачка, Белгија, Тунис, Египат, Мароко, Сејшели, Турска, Малдиви, Индија, Кина, Тајланд, Вијетнам, Индонезија, Малезија, Русија, Бразил, Аргентина, Перу, Аустралија, Нови Зеланд и Океанија.

Вежбе:

 1. Предмет, метод и задаци туристичке географије света.
 2. Анализа досадашњих туристичкогеографских проучавања света у домаћој и иностраној литератури.
 3. Методологија израде семинарских радова из туристичке географије света.
 4. Анализа литературе за семинарске радове.
 5. Одбрана семинарских радова, практични радови и колоквијум.

Шабић Д. и Павловић М. (2008). Глобални и регионални развој Европске уније. Београд: Географски факултет.
Шабић Д. (2010). Туристичка географија света, скрипта. Београд: Географски факултет.
Шабић Д. (2009). Регионална географија света (Аустралија, Океанија и Антарктик). Београд: Географски факултет.
Шабић Д. и Вујадиновић С. (2011). Регионална географија Аустралије. Београд: Географски факултет.
Тодић Д., Бабић В. (2008). Туристичка географија свијета. Бања Лука: Природно-математички факултет.