Turistička geografija sveta

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Dejan Šabić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 2
  • Semestar: VI
  • Broj časova: 2+0

Sticanje naučnih znanja iz turističke geografije sveta kroz analizu komponenata i determinanti razvoja turizma pojedinih regiona sveta i identifikaciju razvojnih turističkih potencijala sa ciljem razvitka kompetencija u izboru problemskih tema vezanih za turističke regione.

Osposobiti studente za primenu stečenih znanja iz turističke geografije sveta u praksi.

Predavanja:
1. Uvod u turističku geografiju sveta.
2. Predmet i zadatak proučavanja turističke geografije sveta.
3. Turistička geografija sveta i regionalni razvoj.
4. Definicija i tipologija turističkih regiona (pojam turističkog regiona, strukturni elementi turističkog regiona).
5-15. Predstavljanje odabranih turističkih destinacija sveta: Francuska, Španija, Grčka, Italija, Češka Republika, Nemačka, Belgija, Tunis, Egipat, Maroko, Sejšeli, Turska, Maldivi, Indija, Kina, Tajland, Vijetnam, Indonezija, Malezija, Rusija, Brazil, Argentina, Peru, Australija, Novi Zeland i Okeanija.

Šabić D. i Pavlović M. Globalni i regionalni razvoj Evropske unije, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 2008.
Šabić D. Turistička geografija sveta, skripta, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 2010.
Šabić D. i Vujadinović S. Regionalna geografija Australije, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 2012.
Šabić D. Regionalna geografija sveta (Australija, Okeanija i Antarktik), Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 2009.