Туристичка пропаганда

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 6
  • Број часова: 2+2