Turistička propaganda

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 6
  • Broj časova: 2+2