Turistička valorizacija

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Stevan Stanković
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+0

Kroz ovaj predmet studentima će se pružiti znanja o turističkoj valorizaciji, kao jednom od najvažnijih i najsloženijih pitanja razvoja turizma, koje podrazumeva kvalitativnu i kvantitativnu ocenu upotrebne i tržišne vrednosti turističkih motiva (atrakcija). Sticanjem kompleksnih znanja o principima, elementima i metodama turističke valorizacije, studenti će usvojiti osnovne smernice za planiranje turizma na određenom prostoru.

Pohađanjem ovog predmeta studenti će ovladati sposobnostima za: sprovođenje funkcionalne klasifikacije turističkih motiva (atrakcija) na datom prostoru; realizaciju funkcionalne kategorizacije turističkih motiva i izvođenje atrakcijske sinteze, čime se određuju granice turističke destinacije, veličina kontraktivne zone (zona privlačenja turističke klijentele) i zbirni pokazatelji po vrstama turističkih motiva.

Teorijska nastava

Prostor kao komponenta turističke ponude; Turistički motivi; Turistička resursna osnova; Pojam turističke valorizacije; Geografske osnove turističke valorizacije; Principi turističke valorizacije; Elementi turističke valorizacije; Metode turističke valorizacije; Ankete i kontaktno ispitivanje turističke klijentele; Zaštita turističkih motiva u funkciji njihove tržišne valorizacije.

1) Jovičić, D., Ivanović V.: Turizam i prostor, Ton PLUS, Beograd, 2006;

2) Jovičić D.: Uvod u turizmologiju i turističku geografiju­, Ton PLUS, Be­o­grad, 2008.

3) Stanković S.: Turizam – zaštita i valorizacija, SGD, Beograd, 2003.