Turizam Evropske unije

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Dejan Šabić
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+0

Upoznati prošlost, aktuelno stanje i perspektive razvoja turizma u Srbiji i Evropskoj uniji, kao i moguće veze i uslovljenosti; Odrediti mesto turizma u privredi Srbije i definisati pravce njegovog daljeg razvoja na bazi izdvojenih prioritetnih regija i centara.

Na osnovu temeljnog i integralnog izučavanja osobenosti razvoja turizma u Srbiji i Evropskoj uniji, studenti će ovladati bitnim znanjem i kompetencijama koji su neophodni za uspešniju turističku valorizaciju prirodnih i antropogenih vrednosti naše zemlje, koristeći iskustva iz Evropske unije; Studenti će se takođe osposobiti za iznalaženje adekvatnih mogućnosti ukljaučivanja naše zemlje u turističke tokove EU.

Teorijska nastava

Predmet, cilj i zadaci proučavanja turizma u Srbiji. Geografski položaj kao turistička vrednost. Prirodne i antropogene turističke vrednosti. Materijalna baza turizma. Promet turista i ostvareni ekonomski i društveni efekti. Regionalni razvoj turizma u Srbiji. Povezanost turizma Srbije i Evropske unije. Srbija u evropskim planovima razvoja turizma. Perspektive turizma u Srbiji i Evropskoj uniji.

Studijski istraživački rad

Analiza planova turističkih centara i regija Srbije i Evropske unije. Turistička karta zavičaja. Analiza glavnih pravaca turističkih kretanja u Srbiji i Evropskoj uniji (komparativni pregled turizma po sezonama i vrstama). Srbija i Evropska unija: vrste turizma u prošlosti, danas i u budućnosti. Pregled osnovne i dopunske literature iz domena turizma u Srbiji i Evropskoj uniji.

1. Šabić, D.: Razvojni procesi u Srbiji i Evropskoj uniji, Geografski fakultet, Beograd, 2008
2. Stanković, S.: Turizam Srbije, Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2002.