Turizam i ekonomski metodi evaluacije životne sredine

Cilj i zadaci predmeta: Ovladavanje ekonomskim metodama valorizacije životne sredine i ekonomskim merama i instrumentima za sprovođenje zaštite životne sredine u sferi turizma

Imajući u vidu veliki stepen međuzavisnosti turizma i životne sredine koja čini osnovu turističkog privređivanja, studenti će steći adekvatan nivo znanja o tome kako primenjivati ekonomske metode valorizacije životne sredine i kako koristiti ekonomske instrumente upravljanja turizmom, a da se pri tome ne ugroze ciljevi očuvanja životne sredine.

Teorijska nastava
Ekonomija i životna sredina u sferi turizma. Osnovni ekonomski pojmovi, mehanizmi i instrumenti. Pokazatelji stepena ekonomskog rasta (bruto domaći proizvod, bruto nacionalni proizvod, neto nacionalni proizvod) i stepena ekonomskog razvoja turističke delatnosti. Neadekvatnost obuhvata životne sredine ovim pokazateljima. Koncept održivog razvoja u sferi turizma. Definicije održivog razvoja turizma koje polaze od prirodnog, stvorenog i humanog kapitala. Ekonomski razvoj i zaštita životna sredine u sferi turizma - Kuznjecova EKC kriva. Nesavršenosti turističkog tržišta u sferi životne sredine: eksterni efekti, javna dobra, zajednički resursi, nepotpune/prikrivene tržišne informacije. Procena životne sredine u sferi turizma kroz iskazane preferencije: 1) CV (contigent valuation) metod i 2) CM (choice modelling) metode: a) CE (choice experiments) metod, PC (paired comparison) metod, i b) CR (contigent ranking) i CR (contigent rating) metode. Ekonomske mere i instrumenti za sprovođenje zaštite životne sredine u sferi turizma: I+M programi kontrole obima zagađenja, fiskalni instrumenti (porezi, doprinosi i subvencije) i sistem transferabilnih dozvola.

Mowforth, M. and Munt, I. 2003. Tourism and Sustainablity. Routledge
Cooper, C. et al. 2008. Tourism - Principles and Practice. Prentice Hall
Tom Tietenberg. 2007. Environmental and Natural Resource Economics. New York. Pearson.
Van den Bergh, J. 2005. Handbook of Environmental and Natural Resource Economics. Edward Elgar.
Jovanović, M. 2010. Glasnik SGD “Koncept kritičnog održivog razvoja i potrošnja energije u saobraćaju.” broj 3
Jovanović, M. 2007. Industrija “Dometi i ograničenja I+M programa.” broj 4, s.25-36
Jovanović, M. 2005. Međuzavisnost koncepta urbanog razvoja i saobraćajne strategije velikog grada. Beograd: Geografski fakultet (Poglavlje - Koncepcije održivog razvoja, str. 152-207)