Turizam i prostorno planiranje

Objašnjenje značaja strategije, odnosno neophodnost definisanja ciljeva i koncepcije razvoja ove aktivnosti na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. U objašnjavanju ovog predmeta biće korišćena savremena iskustva kao i iskustva domaćih eksperata sa ukazivanjem na dobre primere ali i određene slabosti kod definisanja strategija razvoja turizma na određenim funkcionalnim područjima.

Usvajanjem znanja studenti stiču kompetencije za tumačenje i razumevanje strategija razvoja turizma određenog funkcionalnog područja sa ekološkog, socijalnog i ekonomskog stanovišta, kao i sa stanovišta institucionalnih kapaciteta. Studenti, takođe, postaju sposobni da pravilno sagledaju posledice razvoja turizma na održivi razvoj određene teritorije.

Teorijska nastava
(1) Vrste prostornih i urbanističkih planova. (2) Prostor kao resurs, vrednost, sistem (3) Strategija prostornog razvoja. (4) Strategija razvoja turizma u prostornim planovima. (5) Turizam i prostorne implikacije. (6) Ekološko-ekonomski odnos prema prostoru – održivi razvoj . (7) Estetika kao osnov razvoja identiteta (8-9) Uloga i značaj turistčke privrede u PP i UP. (10-11) Metodologija planiranja  turističkih prostora u PP i UP. (12) Vrste ciljeva i prioritetni projekti. (13) Implementacija PP i UP. (14) Institucionalni okvir kao osnov realizacije plana. (15) Budućnost planiranja i perspektive turizma

Vežbe
Upoznavnje sa sistemom prostornih i urbanističkih planova. Strateška dimenzija razvoja turizma u prostornim i urbanističkim planovima. Prostroni plan područja posebne namene. Stretegija razvoja turizma Republike Srbije. Programi razvoja turističkih područja – Master planovi,  primeri iz Srbije i okruženja. Programi razvoja turizma – primeri iz Srbije i okruženja. Izrada konkretnih zadataka na primerima određenog turističkog područja u Srbiji.

 1. AGENDA 21, UN, 1992.
 2. Evropski projekti - VISION PLANET, ESTIA, Spa-ce.net, Danube Strategy i dr.
 3. Podunavlje u Srbiji 1-3, UUS, Beograd, 1996-2000
 4. Strategija razvoja turizma Srbije, Vlada RS, 2006
 5. Prostorni plan Republike Srbije 2020, 2010.
 6. Zakon o turizmu i Zakon o planiranju i izgradnji
 7. PPPPN odabranih primera turističkih destinacija (Stara planina, Kučaj-Beljanica, SRP Uvac i dr.);  Master planovi, Strategije razvoja turzma
 8. Maksin-Mićić M.: “Turizam i prostor”, Singidunum, Beograd, 2008.
 9. Stojkov B.: “Metode prostornog planiranja”, Geografski fakultet Beograd, Beograd, 1999.
 10. Šećerov V: “Planiranje prostornog razvoja turizma na primeru PPO Subotica, u Glasniku SGD, sv. LXXXVIII, br. 3,  SGD, Beograd, 2008.
 11. Šećerov V., Nevenić M., Lazić I.: “Smernice za razvoj turizma u beogradskom metropolitenu”, u “Beograd i njegov region”, APPS i Geografski fakultet Beograd, Beograd, 2004.
 12. Šećerov V: “Strateško planiranje grada, Geografski fakultet, Beograd, 2012.