Turizam i zaštita životne sredine

Prezentovati znanja o funkcionalnoj složenosti sistema savremenog turizma i mestu životne sredine u tom sistemu; Upoznati studente sa međuuslovljenošću turizma i zaštite životne sredine, odnosno rastu značaja ekoloških faktora za uspešno i dugoročno turističko privređivanje; Izvršiti analizu pozitivnih efekata turizma na životnu sredinu, kao faktora transformacije i oplemenjavanja geoprostora

Osposobljavanje studenata za razumevanje suštinskih pitanja, veza i zakonomernosti međuodnosa turizma i životne sredine; Usvajanje znanja o značaju zaštite životne sredine za stabilno i dugoročno turističko privređivanje, sa posebnim akcentom na merama zaštite turističkog prostora; Izgradnja kompetencija studenata za adekvatno vrednovanje ekoloških faktora pri donošenju odluka o projektima razvoja turizma,

Teorijska nastava
1. Pojam i principi ekologije; 2. Pojam i odlike životne sredine; 3. Odnos društva prema životnoj sredini; 4. Globalni problemi zaštite životne sredine; 5. Elementi, ciljevi i sredstva politike zaštite životne sredine; 6. Politika zaštite životne sredine u Srbiji i EU; 7. Međuuslovljenost turizma i životne sredine; 8. Uticaji turizma na životnu sredinu; 9. Instrumenti i mere za usklađivanje odnosa turizma i zaštite životne sredine; 10. Noseći kapacitet turističkih destinacija; 11. Značaj životne sredine za održivi razvoj turizma; 12. Turističke vrednosti nacionalnih parkova; 13. Nacionalni parkovi SAD; 14. Nacionalni parkovi Evrope; 15. Pojam i značaj eko-menadžmenta.

Vežbe
Analiza indikatora za praćenje efekata turizma u životnoj sredini; Razmatranje različitih iskustava o međusobnom odnosu turizma i životne sredine na primeru konkretnih domaćih i inostranih turističkih destinacija; Prezentacija seminarskih radova o turizmu i zaštiti životne sredine u zaštićenim prirodnim dobrima; Obilazak zaštićenih prirodnih dobara, radi provere stečenog teoretskog znanja

Dobrica Jovičić (2010): Turizam i životna sredina, TON-plus, Beograd;
Dobrica Jovicic (2013): Key issues in the implementation of sustainable tourism“, Current Issues in Tourism, DOI:10.1080/13683500.2013.797386