Upravljanje otpadom

Praćenje i kontrola elemenata životne sredine, pre i posle stvaranja otpada.

Razvijanje svesti o neophodnosti pravilnog upravljanja otpadom

Praćenje kvaliteta elemenata sredine. Upravljanje polutantima (Kontrola emisije čvrstih čestica; Kontrola emisije tečnih zagađivača; Kontrola emisije gasovitih zagađivača). Izrada programa kontrole otpadom (Izrada programa upravljanja (monitoring i oditing); Pravna regulativa upravljanja otpadom; Ekonomske osnove otpada). Komunalni čvrsti otpad. Industrijski čvrsti otpad. Opasan otpad. Radioaktivan otpad. Kvalitet vode u blizini otpada (Stanje i standardi kvaliteta vode; Zagađenja vode). Kvalitet vazduha u blizini otpada. Kvalitet zemljišta u blizini otpada. Mere zaštite (Tehničke mere; Tehnološke; Zaštitne mere okruženja; Urbanističke mere).
Praktična nastava, Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad: Kategorizacija zagađivača po tipu i vrsti (Koncentrisani; Rasuti). Postupci prikupljanja podataka. Izrada baze podataka o materijalima na otpadu. Upravljanje čvrstim otpadom (Komunalni čvrsti otpad; Industrijski čvrsti otpad; Opasan otpad; Radioaktivni otpad; Problem deponovanja). Termički tretman otpada. Biološki tretman otpada. Problem deponovanja. Kontrola i upravljanje životnom sredinom.

Ilić M., Miletić S. (1998): Osnovi upravljanja čvrstim otpadom, Institut za ispitivanje materijala, Beograd; Radojević R. (2000): Upravljanje kvalitetom i zaštitom životne sredine, DOPIS, Beograd; Skupština grada Beograda (2005): Kvalitet životne sredine grada Beograda u 2004. godini, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Beograd; Miloradov M., Marjanović P., Bogdanović S. (1995): Metodologija za izradu integralnog katastra zagađivača životne sredine, Agora, Beograd; Republika Srbija (2005): Zakon o zaštiti životne sredine, Službeni glasnik republike Srbije, član koji se odnosi na komunalni otpad.