Urbana ekonomija

Analiza osnovnih ciljeva, i savlađivanje postavki, metoda i tehnika urbane ekonomije.

Ovladavanje znanjima neophodnim za analizu urbane ekonomije i gradski menadžment.

 1. Pojam i sadržaj urbane ekonomije
 2. Aglomeracijske ekonomije i disekonomije
 3. Savremeni procesi urbanizacije i koncentracije aktivnosti i stanovništva u velikim gradovima
 4. Međuzavisnost ekonomskih (BDP per capita) i prostornih (neto urbanizovana površina, gustina naseljenosti, stepen centralizacije radnih mesta) pokazatelja održivosti razvoja gradova
 5. Međuzavisnost ekonomskih i saobraćajnih (obim putničkih kilometara različitim vidovima gradskog saobraćaja) i pokazatelja razvoja gradova
 6. Međuzavisnost ekonomskih pokazatelja i pokazatelja održivosti razvoja gradova (potrošnja energije, emisija CO2, emisija lokalnih aerozagađivača)
 7. Njuman-Kenvortijeva klasifikacija gradova (gustine naseljenosti)
 8. Tomsonove strategije urbanog razvoja (stepen centralizacije radnih mesta)
 9. Četiri faze ciklusa urbanog razvoja (koncept Svetske banke versus savremeni ekonomski i prostorno-planerski pristupi)
 10. Uticaj makroekonomskih, regionalnih i lokalnih ekonomskih mera i instrumenata (i uticaj tržišta) na ekonomski i prostorni razvoj gradova
 11. Različiti tipovi urbanog razvoja na primeru metropola SAD i Zapadne Evrope
 12. Različiti tipovi urbanog razvoja na primeru bogatih azijskih gradova, metropola zemalja u razvoju, kineskih gradova i metropola zemalja u tranziciji
 13. Urbani razvoj Beograda
 14. Ekonomski pristupi konceptu održivog razvoja: meki, oštri i kritični pristup (na primeru potrošnje energije i emisije CO2);
 15. Kuznjecova kriva (EKC koncept)

Jovanović, M. 2005. Međuzavisnost koncepta urbanog razvoja i saobraćajne strategije velikog grada. Beograd: Geografski fakultet.
Adamović, J. 2001. Urbana ekonomija. Beograd: Geografski fakultet.
Milićević, G. 1990. Urbana ekonomika. Beograd: Ekonomski fakultet.
O'Sullivan A. 2002. Urban Economics. McGraw Hill.
Capello, R. And Nijkamp, P. 2005. Urban Dynamics and Growth: Advances in Urban Economics. North Holland.
Balchin, P. Isaac, D. and Chen, J. 2001. Urban Economics: A Global Perspective. Palgrave.
Jovanović, M. 2013. “Održivi gradski saobraćaj i prostorni razvoj Beograda”. Međunarodna konferencija: Održivo gradsko i urbano planiranje – SUTP 2013. UNIDO.