Урбана економија

Анализа основних циљева, и савлађивање поставки, метода и техника урбане економије.

Овладавање знањима неопходним за анализу урбане економије и градски менаџмент.

 1. Појам и садржај урбане економије
 2. Агломерацијске економије и дисекономије
 3. Савремени процеси урбанизације и концентрације активности и становништва у великим градовима
 4. Међузависност економских (BDP per capita) и просторних (нето урбанизована површина, густина насељености, степен централизације радних места) показатеља одрживости развоја градова
 5. Међузависност економских и саобраћајних (обим путничких километара различитим видовима градског саобраћаја) и показатеља развоја градова
 6. Међузависност економских показатеља и показатеља одрживости развоја градова (потрошња енергије, емисија CО2, емисија локалних аерозагађивача)
 7. Њуман-Кенвортијева класификација градова (густине насељености)
 8. Томсонове стратегије урбаног развоја (степен централизације радних места)
 9. Четири фазе циклуса урбаног развоја (концепт Светске банке versus савремени економски и просторно-планерски приступи)
 10. Утицај макроекономских, регионалних и локалних економских мера и инструмената (и утицај тржишта) на економски и просторни развој градова
 11. Различити типови урбаног развоја на примеру метропола САД и Западне Европе
 12. Различити типови урбаног развоја на примеру богатих азијских градова, метропола земаља у развоју, кинеских градова и метропола земаља у транзицији
 13. Урбани развој Београда
 14. Економски приступи концепту одрживог развоја: меки, оштри и критични приступ (на примеру потрошње енергије и емисије CО2);
 15. Кузњецова крива (ЕКЦ концепт)

Јовановић, М. 2005. Међузависност концепта урбаног развоја и саобраћајне стратегије великог града. Београд: Географски факултет.
Адамовић, Ј. 2001. Урбана економија. Београд: Географски факултет.
Милићевић, Г. 1990. Урбана економика. Београд: Економски факултет.
O'Sullivan A. 2002. Urban Economics. McGraw Hill.
Capello, R. And Nijkamp, P. 2005. Urban Dynamics and Growth: Advances in Urban Economics. North Holland.
Balchin, P. Isaac, D. and Chen, J. 2001. Urban Economics: A Global Perspective. Palgrave.
Јовановић, М. 2013. “Одрживи градски саобраћај и просторни развој Београда”. Међународна конференција: Одрживо градско и урбано планирање – SUTP 2013. UNIDO.