Zaštita i uređenje predela

Proučavanje prirodnih i antropogenih procesa u razvoju predela.

Osposobljavanje za učestvovanje u izradi prostornih i urbanističkih planova i implementaciju planskih iskaza u okviru zaštite i uređenja predela.

Predavanja:

 1. Pojam predela sa stanovišta ekologije; Opšti principi u ekologiji predela;
 2. Nelinearni predeoni elementi; Linearni predeoni elementi (koridori) ; Matrica i mreže predela;
 3. Kompleksni pristup predelu; Prirodni i antropogeni procesi u razvoju predela;
 4. Tokovi između predeonih elemenata (sile, tok kretanja vazduha, zemljišta, vodotoci, kretanje žive materije);
 5. Funkcionisanje predela; Promene predela;
 6. Razvoj potrebe za planiranjem i uređenjem predela (istorijski pregled); Mesto planiranja i uređivanja predela u opštem planiranju prostora;
 7. Značaj za zaštitu životne sredine (nega predela, zaštita prirode, rekreacija na otvorenom, sistemi zelenila);
 8. Ekološko planiranje (kao metodski postupak, deo integralnog planiranja i strateški postupak;
 9. Cilj i predmet planiranja i uređenja predela; Faze u planiranju i uređenju predela;
 10. Izdvajanje predela, predeonih celina, odnosno kompleksa predeonih elemenata ili ekosistema;
 11. Izrada plana predela;
 12. Analiza predela (elementi inventarisanja – geološki, morfološki, hidrološki, pedološki, mikroklimatski, vegetacijski, faunistički);
 13. Dijagnoza predela; Prostorni informacioni sistemi i njihova uloga u uređenju predela;
 14. Planiranje opcija i izbora, rešenja plan predela, implementacija;
 15. Vrednovanje predela (generalni zahtevi, metode, tehnike); Kvantitativne metode; Modelovanje i simulacije kao postupci u planiranju i uređenju predela.

Vežbe, Drugi oblici nastave:

Svih 15 tema posvećeni izradi rada koji se zasniva na praktičnoj nastavi u konkretnom prostoru. Studenti podeljeni u grupe obrađuju jedan segment-karakteristiku predela, grafički, tabelarno i tekstualo pripremaju rad za javnu prezentaciju i odbranu.

Planiranje predela, Monografija „Planiranje i uređenje predela”, Udruženje urbanista Srbije, Beograd. 1996. god.
Macura V. (1989): Grad i urbanizovani predeo. Šumarski fakultet, Beograd.
Cvejić J., Vasiljević N., Tutundžić A. (2008): Tipologija predela Beograda, za potrebe primene Evropske konvencije o predelima. Stručna monografija, Beograd.
Vasiljević N. (2012): Planiranje predela kao instrument prostornog razvoja Srbije. Doktorska disertacija, Šumarski fakultet, Beograd.
Planiranje i zaštita predela i ruralnih prostora (odabrani radovi 15-138 str), u: Zbornik radova ''Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine'', knjiga 2, APPS i Geografski fakultet, Beograd, 2013. god.
''Zelena regulativa Beograda'', I, II, III i IV faza projekta, Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda, Beograd. 2003., 2005., 2007.,... god.
Cvejić J. (1999): Predeona ekologija. Autorizovana skripta, Šumarski fakultet, Beograd.
Cvejić J. (1999): Uređenje predela i zaštita prirode. Autorizovana skripta, Šumarski fakultet, Beograd.
Naveh Z., Lieberman A. (1994): Landscaping ecology, Theory and aplication, Springer Verlag, New York.