Zaštita prirode

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Jelena Luković
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 4
 • Semestar: III
 • Broj časova: 2+0

Da upozna studente sa potrebama i ciljevima zaštite prirode u svetu i kod nas i sa vrstama zaštićenih prirodnih dobara. Studenti treba da sagledaju geo-nasleđe svoje zemlje i njegovu neprocenjivu vrednost, što je značajno za razumevanje edukacije u oblasti zaštite prirode i njeno očuvanje.

Sticanje znanja o potrebama zaštite pojedinih prirodnih dobara, kao i sposobnost uočavanja oblika negativnog delovanja na prirodnu sredinu i posledica koje iz toga proističu.

 1. Upoznavanje sa predmetom proučavanja Zaštite prirode, organizacijom nastave, osnovnom literaturom, sistemom bodovanja osnovnih aktivnosti. Potrebe zaštite prirode. Ciljevi zaštite.
 2. Istorijat zaštite prirode u svetu. Istorijat zaštite prirode u Srbiji.
 3. Kategorizacije zaštićenih prirodnih dobara.
 4. Geonasleđe Srbije
 5. Zaštita okoline nepokretnih kulturnih dobara.
 6. Prirodna sredina u zaštićenim prirodnim dobrima.
 7. Turistička valorizacija zaštićenih prirodnih dobara.
 8. Edukacija u oblasti zaštite prirode.
 9. Nacionalni parkovi u Srbiji
 10. Parkovi prirode u Srbiji.
 11. Predeli izuzetnih odlika u Srbiji.
 12. Rezervati prirode u Srbiji.
 13. Spomenici prirode u Srbiji.
 14. Nacionalni parkovi u svetu.
 15. Odabrana zaštićena prirodna dobra u svetu.

Gavrilović, Lj. (2009). Zaštita prirode. Skripta.
Grupa autora (2007). Zaštićena prirodna dobra Srbije. Beograd: Ministarstvo zaštite životne sredine i Zavod za zaštitu prirode Srbije.
Pantić, N., Belij, S. i Mijović, D. (1998). Geo-nasleđe u sistemu prirodnih vrednosti i njegova zaštita u Srbiji. Zaštita prirode, 50.