Životna sredina i regionalni razvoj

Razviti kompetenciju kod studenata u izboru problemskih tema vezanih za regionalizaciju kao središnji koncept u regionalnoj geografiji, definisati ciljeve regionalizacije u životnoj sredini kroz primere regionalizacije u svetu i u Srbiji.

Usvajanje znanja o regionalizaciji i regionalnom razvoju u životnoj sredini.

Predavanja:

 1. Predmet proučavanja i zadaci regionalne geografije; uloga regionalne geografije u proučavanju životne sredine;
 2. Životna sredina, regionalni razvoj i regionalna geografija;
 3. Determinante regionalnog razvoja;
 4. Politika regionalnog razvoja;
 5. Strukturni elementi i tipovi regiona;
 6. Multidisciplinarnost istraživanja životne sredine;
 7. Faze i metode regionalnog istraživanja;
 8. Definisanje problema u regionalnim istraživanjima;
 9. Ciljevi regionalnih istraživanja i postavljanje hipoteza;
 10. Metode istraživanja;
 11. Regionalizacija i regionalna diferencijacija (diferencijacija homogenih i kompleksnih regiona);
 12. Regionalizacija u životnoj sredini;
 13. Analiza rezultata regionalnih istraživanja;
 14. Uticaj regionalne nauke na transformaciju tradicionalne regionalne geografije;
 15. Nove koncepcije regionalne geografije.

Vežbe:

Praćenje nastavnih sadržaja, analiza relevantne literature, modeli i modelovanje regionalizacije prostora, faktori životne sredine i regionalni razvoj na primerima regionalnih celina u Srbiji i u svetu.

Šabić, D. (2008). Regionalna geografija sveta, Univerzitetski udžbenik, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 1–345.

Šabić, D. i Pavlović, M. (2007). Globalni i regionalni razvoj Evropske unije, Univerzitetski udžbenik, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 1–301.

Vujadinović, S., Pavlović, M. i Šabić, D. (2010). Integralni održivi razvoj na primeru lokalne geografske sredine, Glasnik Srpskog geog. društva 90(2): 173–187.

Šabić, D. i Pavlović, M. (2010). Lokalna sredina – primarna jedinica u regionalnoj teritorijalnoj nomenklaturi, U Stamenković, S. Đ. (ur.): Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalja, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 167–172.

Šabić, D., Vujadinović, S., Gajić, M. i Milinčić, M. (2012). Pančevački rit – geografske promene i posledice transformacije močvarnog u agrikulturni predeo, Srpsko geografsko društvo, Beograd, 1–266.

Vujadinović, S., Šabić, D., Milinčić, M. i Gajić, M. (2012). Lokalna geografska sredina – problemi održivog razvoja, U Grčić, M. i Milinčić, M. (ur): Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd.