ПРЕДСТАВНИЦИ ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА НА МЕЂУНАРОДНОЈ НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ EMAN 2017

На позив Удружења економиста и менаџера Балкана, Факултета за менаџмент из Копра и DOBA факултета из Марибора, декан Географског факултета, проф. др Дејан Филиповић и продекан за финансије, проф. др Велимир Шећеров, учествовали су на међународној научној конференцији EMAN 2017 – Globalization Challenges, одржаној у Љубљани 29.03.2017. године.

Овом приликом представници Географског факултета одржали су пленумско излагање у категорији Distinguished guests (истакнути гости) и обавили серију састанака са представницима организатора у вези са будућом сарадњом. Конференцији су присуствовали представници више од 20 земаља. Дијалог око следећих заједничких активности обавиће се у Београду током пролећа 2017. године.

33 (2)  033
88  22
66  77