PREDSTAVNICI GEOGRAFSKOG FAKULTETA NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI EMAN 2017

Na poziv Udruženja ekonomista i menadžera Balkana, Fakulteta za menadžment iz Kopra i DOBA fakulteta iz Maribora, dekan Geografskog fakulteta, prof. dr Dejan Filipović i prodekan za finansije, prof. dr Velimir Šećerov, učestvovali su na međunarodnoj naučnoj konferenciji EMAN 2017 – Globalization Challenges, održanoj u Ljubljani 29.03.2017. godine.

Ovom prilikom predstavnici Geografskog fakulteta održali su plenumsko izlaganje u kategoriji Distinguished guests (istaknuti gosti) i obavili seriju sastanaka sa predstavnicima organizatora u vezi sa budućom saradnjom. Konferenciji su prisustvovali predstavnici više od 20 zemalja. Dijalog oko sledećih zajedničkih aktivnosti obaviće se u Beogradu tokom proleća 2017. godine.

33 (2)  033
88  22
66  77