Preliminarna jedinstvena rang lista za upis na Geografski fakultet

Preliminarna jedinstvena rang lista za upis na osnovne akademske studije na Geografskom fakultetu [pdf]

 

  • PRIGOVORI kandidata na privremenu jedinstvenu rang listu primaju se 09. i 10. jula 2014.godine od 9-16  časova, u dekanatu Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III.
  • Komisija za upis donosi rešenje po žalbi: 11. jula 2014. godine;
  • ŽALBE na rešenje Komisije podnose se Dekanu: 12. jula 2014. godine;
  • Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe;
  • Objavljivanje KONAČNE RANG LISTE: 14. jul 2014. godine;
  • UPIS primljenih kandidata počinje u utorak 15. jula 2014. godine u 8 časova;

Upis kandidata na teret budžeta obaviće se prozivanjem prema sledećem rasporedu:

Redni broj po konačnoj rang listi          datum upisa                   vreme upisa

Od 1 do 50                                                         15. jula                   od 8   do 11 časova

Od 51 do 100                                                     15. jula                   od 11 do 14 časova

Od 101 do 140                                                   15. jula                   od 14 do 16 časova

Upis samofinansirajućih studenata obaviće se prozivanjem prema sledećem rasporedu:

Redni broj po konačnoj rang listi          datum upisa                   vreme upisa

Od 141 do 200                                                   16. jula                   od 8   do 11 časova

Od 201 do 250                                                   16. jula                   od 11 do 13 časova

Od 251 do 310                                                   16. jula                   od 13 do 16 časova

OBAVEŠTAVAMO KANDIDATE, KOJI SU NA RANG LISTI ZAUZELI 311-384 MESTO, DA PRISUSTVUJU PROZIVCI ZA POPUNjAVANjE UPRAŽNjENIH MESTA NA KONAČNOJ RANG LISTI, KOJA ĆE SE ODRŽATI 16. JULA 2014. GODINE U 16 ČASOVA NA GEOGRAFSKOM FAKULTETU, STUDENTSKI TRG 3/3.