ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА – ДРУГИ УПИСНИ РОК 2017/2018

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

Приговори кандидата на прелиминарну јединствену ранг листу примају се 08. септембра 2017. године од 09:00-12:00 часова у деканату Географског факултета, Студентски трг 3/III.

 Кандидати који стекну право на упис, подносе:

  • индекс и 2 обрасца ШВ – 20 (купује се на Факултету),
  • оверене фотокопије докумената (оригинална документа на увид)
  • извод из матичне књиге рођених,
  • две фотографије формата 4,5×3,5 cm
  • доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте.

 Кандидати који су средњу школу завршили у иностранству, достављају и решење о нострификацији средњошколских докумената.

Упис кандидата обавиће се 11. септембра 2017. године од 10:00 часова у студентској служби Факултета према распореду који ће бити накнадно објављен.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 86.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

1.

прва рата

26.000,00

приликом уписа

2. друга рата

20.000,00

до 10.12.2016.

3. трећа рата

20.000,00

до 10.02.2017.

4. четврта рата

20.000,00

до 10.04.2017.

Трошкови уписа, индекса, образаца и Центра за развој каријере износе 2.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти).

Самофинансирајући студенти плаћају и износ од 1.500,00 динара на име режијских трошкова Универзитета у Београду.

 ВАЖНО:

Држављани Републике Србије који су у школској 2016/2017. години средњу школу завршили у иностранству, а којима до истека последњег дана пријаве у првом конкурсном року није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, могу се пријавити за упис на студије у другом конкурсном року у оквиру броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног Одлуком Владе за ту категорију кандидата - 1 (једно) буџетско место. Ови кандидати се могу уписати на студије у статусу студента који се финансира из буџета, ако се квалификују до броја утврђеног за ту категорију кандидата и ако остваре најмање 51 бод.

 НАПОМЕНА:

Студенти који, након обављеног уписа у прву годину основних академских студија, буду желели да се испишу пре завршетка првог семестра у обавези су да плате прве две рате школарине за уписану школску 2017/18. годину.

Студенти који, након обављеног уписа у прву годину основних академских студија, буду желели да се испишу након првог, а пре завршетка другог семестра, у обавези су да плате цео износ (све четири рате) школарине за уписану школску 2017/18. годину.