PRELIMINARNA RANG LISTA – UPIS 2018/19.

PRELIMINARNA JEDINSTVENA RANG LISTA

PRELIMINARNA RANG LISTA – studijski program Geografija
PRELIMINARNA RANG LISTA – studijski program Turizmologija
PRELIMINARNA RANG LISTA – studijski program Prostorno planiranje
PRELIMINARNA RANG LISTA – studijski program Demografija
PRELIMINARNA RANG LISTA – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine

- Prigovori kandidata na Preliminarnu jedinstvenu rang listu podnose se upisnoj komisiji 28. i 29. juna 2018. godine od 09:00 do 12:00 časova, na posebnom formularu koji se podiže u dekanatu Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III.

- Žalbe na odluku Komisije podnose se Dekanu 29. juna 2018. godine od 13:00 do 14:00 časova.

- Dekan donosi rešenje po žalbi istog dana.

Konačna rang lista kandidata biće objavljena 30. juna 2018. godine u 10:00 časova.