Preliminarna rang lista za upis na doktorske akademske studije za školsku 2014/15. godinu

Preliminarna rang lista za upis na doktorske akademske studije za školsku 2014/15. godinu [pdf]

Prijavljeni kandidati koji se ne nalaze na rang listi ne ipunjavaju uslove Konkursa.

Redosled prijavljenih kandidata utvrdila je Komisija za upis na osnovu:

  • opšte prosečne ocene
  • dužine studiranja
  • kompatibilnosti prethodno završenih studija
  • broja i kategorizacije radova prema kriterijumima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju sledeći kandidati se mogu upisati na višu godinu doktorskih akademskih studija, i to:

  • mr Slobodanka Marković 
  • mr Darko Lukić
  • Ana Mitić

 

Rok za žalbe je 28. i 29. oktobar, od 9 do 12 časova u dekanatu Fakulteta.

Komisija za upis na doktorske akademske studije razmatraće žalbe 30. i 31. oktobra. od 10 do 12 časova u dekanatu Fakulteta.

Konačna rang lista biće objavljena 03. novembra 2014. godine.