PRELIMINARNA RANG LISTA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE 2015/16

PRELIMINARNA RANG LISTA – studijski program Geografija [pdf]
PRELIMINARNA RANG LISTA – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
PRELIMINARNA RANG LISTA – studijski program Turizmologija [pdf]
PRELIMINARNA RANG LISTA – studijski program Demografija [pdf]
PRELIMINARNA RANG LISTA – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Prigovori kandidata na preliminarnu rang listu primaju se 22. oktobra 2015. godine od 10 – 14 časova u Dekanatu Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III.