PRELIMINARNA RANG LISTA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE 2016/17

  • PRELIMINARNA RANG LISTA – studijski program Geografija [pdf]
  • PRELIMINARNA RANG LISTA – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
  • PRELIMINARNA RANG LISTA – studijski program Turizmologija [pdf]
  • PRELIMINARNA RANG LISTA – studijski program Demografija [pdf]
  • PRELIMINARNA RANG LISTA – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Prigovori kandidata na preliminarnu rang listu primaju se 8. oktobra 2016. godine od 10 do 12 časova u Dekanatu Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III.