Konačna rang lista za upis na master akademske studije u drugom upisnom roku

Konačna rang lista za upis na master akademske studije

 

Upis studenata je 5. novembra 2013. godine u studentskoj službi Fakulteta.

Dokumenta za upis:

- dva obrasca ŠV – 20 ,
- indeks
- dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
- originalna dokumenta,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o uplati školarine (prva rata u iznosu 25.000,00 dinara na žiro račun 840-1816666-75)

- dokaz o uplati za Centar za razvoj karijere