PREPORUKE INSTITUTA „BATUT“ ZA PREVENCIJU BOLESTI COVID-19 NA FAKULTETIMA I U STUDENTSKIM DOMOVIMA

PREPORUKE INSTITUTA „BATUT“ ZA PREVENCIJU BOLESTI COVID-19 NA FAKULTETIMA I U STUDENTSKIM DOMOVIMA U OKVIRU POSTUPNOG UBLAŽAVANjA MERA VEZANIH ZA SPREČAVANjE ŠIRENjA BOLESTI COVID-19

1. Pre početka rada fakulteta, a i svakodnevno sprovoditi čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija najmanje pola sata nakon čišćenja. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni prema uputstvu proizvođača po pitanju namene, koncentracije, načina primene i neophodnog kontaktnog vremena.

2. Radnici na fakultetima i studenti moraju biti bez simptoma koji ukazuju na COVID-19 (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa) pri dolasku na fakultet.

3. Na ulazu u objekat postaviti dezobarijeru – sunđer ili krpu dobro natopljenu dezinfekcionim sredstvom na bazi hlora, kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola.

4. Potrebno je da poslodavac obezbedi dovoljne količine lične zaštitne opreme za zaposlene, sredstava i pribora za čišćenje i dezinfekciju, kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola u amfiteatrima, čitaonicama i svim ostalim prostorijama gde studenti borave i uče. Takođe, neophodno je obezbediti i dovoljne količine toplomera i informacije gde se studenti mogu javiti kako bi u slučaju da se osećaju loše mogli da izmere svoju telesnu temperaturu.

5. Studente organizovati u manje grupe tokom nastave, a veličinu grupe odrediti na osnovu broja mesta u amfiteatrima, učionicama, vežbaonama i dr. tako da udaljenost između studenata bude najmanje dva metra. Ne preporučuje se zadržavanje studenata u većim grupama nakon predavanja po hodnicima, u dvorištu ili drugim mestima.

6. Raspored predavanja organizovati tako da između predavanja bude dovoljno duga pauza kako se dve grupe studenata ne bi susretale i kako bi se ostavilo vremena za čišćenje, dezinfekciju i provetravanje prostora gde su studenti boravili. Preporučije se da se početak predavanja sačeka u amfiteatrima ili vežbaonama.

7. Održavanje ispita organizovati tako da se termini ispita ne preklapaju i da čekanje studenata ispred prostorije gde se ispit održava bude što kraće uz održavanje preporučene udaljenosti između studenata od najmanje dva metra.

8. Zaposleni na fakultetu i studenti moraju da nose maske, tako da maska prekriva usta, nos i bradu,  uz redovno sprovođenje mere lične higijene, posebno pranja ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili dezinfekcije ruku sredstvom na bazi 70% alkohola. Ne dodirivati lice, posebno usta, nos i oči pre pranja ili dezinfekcije ruku, ne deliti hranu.

9. Redovno čistiti prostor objekta uključujući pranje i dezinfikovanje podova, zidova, vrata, stolova, stolica, kvaka, prekidača za svetlo, ručki ormarića, slavina i drugih površina koje koristi veći broj lica, najmanje dva puta dnevno, po potrebi i češće upotrebom sredstava na bazi 70% alkohola.

10. Prostorije redovno provetravati uz omogućavanje kontinuiranog protoka vazduha. Ne koristiti veštačku ventilaciju.

11. Obezbediti obeležena mesta za higijensko odlaganje otpada (upotrebljenih maski i dr). Otpad odlagati u kesu smeštenu u kanti sa pedalom za nožno otvaranje ili otvorene kako bi se izbeglo dodirivanje površine kante. Kese sa otpadom zavezati pre bacanja u kontejner i dalje tretirati u skladu sa procedurom za upravljanje uz propisane mere zaštite

12. Ne organizovati skupove, proslave i slična dešavanja na fakultetu, kao ni grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba.

13. Preporuka je da kafeterije i slični prostori gde se prodaje i služi voda, sokovi, kafa ili hrana, a koji se nalaze u sklopu fakulteta, ne rade do daljnjeg, kako bi se sprečilo okupljanje većeg broja osoba na jednom mestu i sprečilo zadržavanje u grupama.

14. Potrebno je da svi zaposleni bar dva puta dnevno, mere temperaturu i proveraju da li imaju neki od simptoma koji mogu ukazivati na COVID-19 (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa), a posebno pre dolaska na posao. U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na COVID-19 zaposleni  treba da se javi nadređenom i ne dolazi na posao, te da se javi svom izabranom lekaru u domu zdravlja.

15. U situaciji pojave sumnje na obolevanje od COVID-19 kod zaposlenog, dekan te ustanove je u obavezi da o tome odmah obavesti epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi daljeg postupanja.

16. Potrebno je da svi zaposleni na fakultetima smanje učestalost svojih socijalnih kontakata u svakodnevnim aktivnostima kako bi mogućnost zaraze novim korona virusom bila svedena na minimum.

Smeštaj u studentskim domovima

1. Pre početka rada studentskog doma, a i svakodnevno sprovoditi čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i provetravanje prostorija najmanje pola sata nakon čišćenja. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni prema uputstvu proizvođača po pitanju namene, koncentracije, načina primene i neophodnog kontaktnog vremena.

2. Na ulazu u studentske domove postaviti dezobarijeru – sunđer ili krpu dobro natopljenu dezinfekcionim sredstvom na bazi hlora, kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola kako na ulazu tako i po hodnicima.

3. Potrebno je da se zaposlenima u studentskim domovima obezbede dovoljne količine lične zaštitne opreme, sredstava i pribora za čišćenje i dezinfekciju.

4. Redovno čistiti prostor studentskog doma uključujući pranje i dezinfikovanje podova, zidova, vrata, stolova, stolica, kvaka, prekidača za svetlo, ručki ormarića, slavina i drugih površina koje koristi veći broj lica, najmanje dva puta dnevno, po potrebi i češće upotrebom sredstava na bazi 70% alkohola.

5. Prostorije redovno provetravati uz omogućavanje kontinuiranog protoka vazduha. Ne koristiti veštačku ventilaciju.

6. Posteljinu, jastučnice, ćebad i druge tkanine ukloniti i oprati u mašini za pranje  veša upotrebom standardnih deterdženata koristeći program pranja na temperaturi od najmanje 60 °C. Posteljinu menjati i prati najmanje jednom nedeljno.

7. U toaletima i kupatilima obezbediti sapune i papirne ubruse i sprovoditi redovno čišćenje i dezinfekciju površina. Postaviti obaveštenje o obavezi pranja i dezinfekcije ruku, kao i uputstva za pravilno pranje ruku.

8. Zaposleni u studentskom domu kao i studenti moraju da nose maske, tako da maska prekriva usta, nos i bradu i to prilikom kretanja kroz hodnik ili boravka u zajedničkim prostorijama koje se dele sa više osoba.

9. Broj studenata u sobama u kojima su smešteni studenti organizovati tako da studenti koji žive zajedno mogu da održavaju propisanu udaljenost od najmanje dva metra u svim pravcima prilikom boravka i spavanja.

10. Organizovati ishranu studenata kad god je to moguće u sobama za boravak (ketering). Ukoliko je neophodno koristiti menze/trepezarije, studenti za stolovima treba da sede na udaljenosti od najmanje dva metra u svakom pravcu, a svaki sto je potrebno da ima sredstva za dezinfekciju ruku i papirne ubruse.

11. Čekanje za hranu u studentskoj menzi organizovati u redu sa razmakom među studentima od dva metra, a studenti dok čekaju u redu moraju nositi maske. Maska se skida samo tokom jela.

12. U studentskoj menzi prilikom pripreme hrane potrebno je pridržavati se uobičajenih principa dobre higijenske prakse u pripremi i manipulaciji hranom, sa ciljem smanjenja uvek prisutnih rizika za sve bolesti prenosive hranom. Izbaciti iz upotrebe posluživanje kečapa, senfa, soseva, ulja, slanika, šećera, čajeva i sl. iz posuda za zajedničku upotrebu. Kontrolisati postupak pranja posuđa – obavezno mašinsko pranje ili, ako za to nema uslova, pranje deterdžentom na što višoj temperaturi (u mašini za sudove na temperaturi većoj od 60˚C). Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni u skladu sa uputstvom proizvođača, a posebno voditi računa da dezinfekciono sredstvo ne dođe u kontakt sa hranom!!!

13. Neophodno je da studenti svakodnevno prate svoje zdravstveno stanje i ukoliko se pojave simptomi respiratorne infekcije da se jave lekaru studentske poliklinike, upravniku studentskog doma i roditeljima. Upravnik studentskog doma je dužan da u slučaju pojave sumnje na COVID-19 odmah obavesti  epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje putem telefona.

14. U studentskom domu potrebno je obezbediti dovoljno toplomera kako bi bili dostupni studentima da u svako vreme mogu izmeriti svoju telesnu temperaturu, a na svim vidnim mestima treba postaviti brojeve telefona na koji studenti mogu da se jave u slučaju pojave simptoma koji ukazuju na COVID-19.

15. Studenti bi trebali da izbegavaju posete rođaka i prijatelja, smanje svoje društvene aktivnosti i da izbegavaju odlazak na javna mesta, posebno mesta bez adekvatne ventilacije.

Dostava hrane i pića – ketering

1. Higijenu i dezinfekciju vozila za dostavu treba sprovoditi što češće (preporučljivo pre i nakon svakog završenog “kruga dostave”) preporučenim sredstvima u skladu sa uputstvom proizvođača.

2. Upakovanu hranu spakovati u dodatne pakete ili kese kako bi se sprečila kontaminacija hrane i ambalaže u kojoj je pakovana.

3. Obavezno najaviti dolazak hrane telefonom kako bi ostavili vremena za osoblje studentskog doma/menze da se pripremi za preuzimanje hrane.

4. Dostavljač je dužan da prilikom dostave nosi masku i rukavice, i hranu predaje na posebno za to označenom ulazu.

5. Hrana se doprema na poseban ulaz kad god je to moguće, a čist i prljav put kretanja hrane se ne smeju ukrštati. Ukoliko to nije moguće, put kretanja hrane se mora dezinfikovati neposredno pre dostavljanja hrane.

6. Hranu preuzimaju posebno za to određene osobe koje su u obavezi da nose masku i rukavice. Ista osoba sprovodi i distribuciju hrane i pospremanje ostataka hrane nakon jela.

7. Čekanje studenata na preuzimanje hrane u studentskom domu/menzi organizovati u redu sa razmakom među studentima od najmanje dva metra, a studenti dok čekaju u redu moraju nositi maske.

Preporuke su podložne izmenama u zavisnosti od promene epidemiološke situacije.

Batut