Prezentacija projekta „URBANBEES“ – profesor Bernard VAISSIÈRE

Profesor Bernard VAISSIÈRE (Laboratoire Pollinisation & Ecologie des Abeilles, Institut National de la Recherche Agronomique – Avinjon, Francuska) održaće prezentaciju tekućeg projekta „URBANBEES“ (2010-2014), koji se realizuje u okviru evropskog sistema LIFE+ projekata (Biodiversity Program LIFE+08 NAT-F-000478).

Projekat je usmeren na praćenje i unapređivanje stanja zajednica divljix pčela u uslovima intenzivne urbanizacije kao globalnog procesa. Divlje pčele su prepoznate kao ključni činioci u oprašivanju brojnix poljoprivrednix kultura, ali i u funkcionisanju prirodnix ekosistema, tj. pružanju ekosistemskix usluga od bitnog značaja za bezbednu proizvodnju xrane. Posle predavanja predviđena je opsežna diskusija sa zainteresovanim predstavnicima naučne i stručne javnosti, kao i nadležnih institucija na gradskom nivou, uključujući razmatranja mogućnosti primene rezultata i iskustava kroz potencijalnu interdisciplinarnu i međunarodnu saradnju. Profesor Vaissière će predstaviti i mogućnosti pristupanja finansijskim mexanizmima u okviru EU, namenjenix ovakvim istraživanjima i aktivnostima.

Prezentacija profesora Vaissière-a održaće se 4. decembra 2014. g. od 11 do 15h u biblioteci Geografskog fakulteta na Studentskom trgu.