PREZENTACIJA REZULTATA TERENSKIH ISTRAŽIVANjA NA PROSTORU PIO „VLASINA“

U svečanoj sali skupštine opštine Surdulica u ponedeljak 11. decembra 2017. godine upriličena je prezentacija rezultata terenskog istraživanja nastavnika, saradnika i studenata Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koja su sprovedena na prostoru PIO „Vlasina“ kao rezultat saradnje fakulteta i Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i Turističkom organizacijom opštine Surdulice.

Terenska istraživanja sprovedena avgusta 2017. godine obuhvatila su anketiranje lokalnog stanovništva i turista za potrebe turističke valorizacije i pozicioniranje pojava od značaja za stanje životne sredine PIO  „Vlasina“.

Rezultate istraživanja pod nazivom Turistička valorizacije geoekoloških vrednosti PIO „Vlasina“ predstavili su prodekani fakulteta prof. dr Snežana Đurđić i prof. dr Velimir Šećerov.

Pomoćnik predsednika opštine Surdilica Dragan Micić i direktor turističke organizacije opštine Surdulica Biljana Nikolić, preneli su zahvalnost lokalne samouprave na dobijenim materijalima koje će koristiti u daljem razvoju opštine Surdulica i iskazali spremnost da i dalje sarađuju sa Geografskim fakultetom.

1 gef surdulica (1) 2 gef surdulica (2) 3 gef surdulica (3)

4 gef surdulica (4)

poster Doc1