PRIJAVA ISPITA ZA JULSKI ROK ZA STUDENTE PO STAROM PROGRAMU

Studenti po starom programu mogu prijaviti ispite, iz svih godina studija, za julski ispitni rok (od 25. juna do 10. jula) najkasnije  20. juna u Studentskoj službi.