Prijemni ispit – VAŽNO OBAVEŠTENjE

RASPORED POLAGANjA PRIJEMNOG ISPITA

Prijemni ispit održaće se 07. jula 2014. godine sa početkom u 15.00 časova

Prijemni ispit traje 120 minuta (2 sata)

Kandidati sa brojem prijave od 1 do 280 prijemni ispit polažu u zgradi Hemijskog i Fizičkog fakulteta, Studentski trg 16, i to:

–       Veliki hemijski amfiteatar (u prizemlju) – od 1 do 170,

–       Mali hemijski amfiteatar na I spratu – od 171 do 225,

–       Sala 661 (Fizički amfiteatar), III sprat, blok C -  od 226 do 280

 

Kandidati sa brojem prijave od 281 do 385 prijemni ispit polažu na Geografskom fakultetu, Studentski trg 3, III sprat, i to:

−      Sala 1 – od 281 do 330

−      Sala 2 – od 331 do 370

−      Biblioteka – od 371 do 385

 

Na ispit potrebno je poneti dokaz o identifikaciji (lična karta ili pasoš), broj prijave i hemijsku olovku

NA PRIJEMNI ISPIT POTREBNO JE DOĆI JEDAN SAT PRE POČETKA