Pripremna nastava

Geografski fakultet za zainteresovane maturante, koji žele da studiraju GEOGRAFIJU, TURIZMOLOGIJU, PROSTORNO PLANIRANjE, DEMOGRAFIJU ili GEOPROSTORNE OSNOVE ŽIVOTNE SREDINE, organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita. Nastava obuhvata detaljnu obradu i analizu ispitnih pitanja iz informatora, od kojih će se 60 naći na prijemnom ispitu.

Informator sa 600 ispitnih pitanja i drugim podacima o Fakultetu može se nabaviti na Geografskom fakultetu, Studentski trg 3/III, Beograd.

Pripremna nastava će se organizovati od 17. do 22. juna 2013. godine. Raspored održavanja nastave naknadno će biti objavljen na oglasnoj tabli Fakulteta.

Prijavljivanje kandidata za pripremnu nastavu je od 25. maja do 15. juna u prostoriji broj 22, Geografski fakultet Studentski trg 3/III, Beograd.

Naknada koja iznosi 8.000,oo dinara uplaćuje se na žiro račun Fakulteta broj: 840-1816666-75, poziv na broj P/N 06/13.

Kontakt telefon:
011 2184 065
011 2637 421
011 2183 537

mail adresa: dekanat@gef.bg.ac.rs