ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Универзитет у Београду – Географски факултет организоваће за све заинтересоване кандидате припремну наставу за полагање пријемног испита од 12.-17. јуна 2017. године са почетком у 14 часова, у просторијама Факултета на Студентском тргу 3/III.

Настава обухвата детаљну и свестрану анализу, као и обраду свих наведених питања, која се налазе на крају Информатора, укључујући и електронску презентацију одговора, одговарајућа усмена објашњења и коментаре уз графичке и картографске прилоге, од којих ће се 60 наћи на пријемном испиту.

Цена припремне наставе износи  8.000,00 динара (уплатити на жиро рачун Факултета: 840-1816666-75, позив на број П/Н 05/17)

Пријаву и уплату за припремну наставу кандидати могу извршти у периоду од 22. маја до 12. јуна 2017. године.

Доказ о уплати доставити лично (кабинет 22 на Студентском тргу 3/III) или скенирану уплатницу послати на e-mail: zarko@gef.bg.ac.rs или путем факса на бројеве: 011/2184065 и 011/2182889