PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizovaće za sve zainteresovane kandidate pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita od 13.-18. juna 2016. godine sa početkom u 14 časova, u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III.

Nastava obuhvata detaljnu i svestranu analizu, kao i obradu svih navedenih pitanja, koja se nalaze na kraju Informatora, uključujući i elektronsku prezentaciju odgovora, odgovarajuća usmena objašnjenja i komentare uz grafičke i kartografske priloge, od kojih će se 60 naći na prijemnom ispitu.

Cena pripremne nastave iznosi  8.000,00 dinara (uplatiti na žiro račun Fakulteta: 840-1816666-75, poziv na broj P/N 05/16)

Prijavu i uplatu za pripremnu nastavu kandidati mogu izvršti u periodu od 16. maja do 13. juna 2016. godine.

Dokaz o uplati dostaviti lično (kabinet 22 na Studentskom trgu 3/III) ili skeniranu uplatnicu poslati na e-mail: zarko@gef.bg.ac.rs ili putem faksa na brojeve: 011/2184065 i 011/2182889