Pripremna nastava za prijemni ispit

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizovaće za sve zainteresovane kandidate pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita od 15.-20. juna 2015. godine sa početkom u 14 časova, u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III.

Nastava obuhvata detaljnu i svestranu analizu, kao i obradu svih navedenih pitanja, koja se nalaze na kraju Informatora, uključujući i elektronsku prezentaciju odgovora, odgovarajuća usmena objašnjenja i komentare uz grafičke i kartografske priloge, od kojih će se 60 naći na prijemnom ispitu.

Cena pripremne nastave iznosi  8.000,00 dinara (uplatiti na žiro račun Fakulteta: 840-1816666-75, poziv na broj P/N 05/15)

Prijavu i uplatu za pripremnu nastavu kandidati mogu izvršti u periodu od 25. maja do 15. juna 2015. godine.

Dokaz o uplati dostaviti lično (kabinet 22 na Studentskom trgu 3/III) ili poslati faksom na brojeve: 011/2184065 i 011/2182889