PRIPREMNA NASTAVA ZA UPIS NA GEOGRAFSKI FAKULTET 2020/2021.

Dragi budući studenti Geografskog fakulteta,

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizuje pripremnu nastavu za sve zainteresovane kandidate za upis na Fakultet u školskoj 2020/2021. godini.

Ove godine, zbog aktuelne epidemiološke situacije, Fakultet pruža mogućnost zainteresovanim kandidatima da pohađaju pripremnu nastavu i online. Potrebno je, stoga, da se prilikom prijavljivanja za učešće na pripremnoj nastavi izjasnite da li želite da dolazite na pripremnu nastavu u prostorije Fakulteta ili vam više odgovara online. Oba vida pripremne nastave su u istim terminima i biće organizovana u prostorijama Fakulteta i istovremeno uživo emitovana preko online aplikacije (Zoom).

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita biće održana od 08. do 13. juna 2020. godine u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III, svakodnevno, od 12,00 do 15,00 časova.

Pripreme za polaganje prijemnog ispita, u organizaciji nastavnika i saradnika  Fakulteta, obuhvataju detaljnu i svestranu analizu, obradu i odgovore na svih 600 pitanja koja se nalaze u Informatoru za upis u školskoj 2020/2021. godini, od kojih će 60 pitanja biti na prijemnom ispitu.

Pripreme uključuju i elektronsku prezentaciju odgovora, usmena objašnjenja i komentare uz grafičke i kartografske priloge.

Cena pohađanja pripremne nastave je 8.000,00 dinara (uplatiti na žiro račun Fakulteta: 840-1816666-75, poziv na broj PN 2020)

PRIJAVU kao i dokaz o uplati dostaviti lično (kabinet 22, Studentski trg 3/III) ili poslati mejlom na adresu pripremna_nastava2020@gef.bg.ac.rs najkasnije do početka pripremne nastave (08. juna 2020. god.).

Podsećamo da je Informator, koji sadrži podatke o svim akreditovanim studijskim programima Fakulteta, uslovima upisa, organizacionoj strukturi Fakulteta, kao i 600 pitanja od kojih će 60 biti na prijemnom ispitu, u prodaji, i može se nabaviti u prostorijama Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III, po ceni od 500,00 dinara. Takođe, Informator se može dobiti i u elektronskom izdanju, a za više informacija obratite se mejlom na adresu pripremna_nastava2020@gef.bg.ac.rs

Želimo vam puno sreće i uspeha na prijemnom ispitu!

OBRAZAC PRIJAVE