PRIPREMNA NASTAVA ZA UPIS U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizuje pripremnu nastavu za sve zainteresovane kandidate za upis na Fakultet u školskoj 2019/2020. godini.

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita biće održana od 10. do 15. juna 2019. godine u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III, svakodnevno, od 14,00 do 17,00 časova.

Pripreme za polaganje prijemnog ispita, u organizaciji nastavnika i saradnika  Fakulteta, obuhvataju detaljnu i svestranu analizu, obradu i odgovore na svih 600 pitanja koja se nalaze u Informatoru za upis u školskoj 2019/2020. godini, od kojih će 60 pitanja biti na prijemnom ispitu.

Pripreme uključuju i elektronsku prezentaciju odgovora, usmena objašnjenja i komentare uz grafičke i kartografske priloge.

Cena pohađanja pripremne nastave je 8.000,00 dinara (uplatiti na žiro račun Fakulteta: 840-1816666-75, poziv na broj P/N 05/19).

Dokaz o uplati dostaviti lično (kabinet 22, Studentski trg 3/III) ili poslati faksom na broj: 011/2184065

Na pripreme poneti ličnu kartu ili drugi dokument sa fotografijom.

Podsećamo da je Informator, koji sadrži podatke o svim akreditovanim studijskim programima Fakulteta, upisu, organizacionoj strukturi Fakulteta, kao i 600 pitanja od kojih će 60 biti na prijemnom ispitu, u prodaji, i može se nabaviti u prostorijama Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III, po ceni od 500,00 dinara.

Broj mesta je ograničen raspoloživim prostorom na Fakultetu.

Srećno na prijemnom ispitu.

(09.05.2019. godine)