PRIVREMENA RANG LISTA – DRUGI UPISNI ROK

PRIVREMENA RANG LISTA formirana je na osnovu uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i uspeha na polaganju prijemnog ispita (maksimalno 60 poena).

PRIVREMENA JEDINSTVENA RANG LISTA [pdf]
PRIVREMENA RANG LISTA studijski program Geografija [pdf]
PRIVREMENA RANG LISTA studijski program Turizmologija [pdf]
PRIVREMENA RANG LISTA studijski program Prostorno planiranje [pdf]
PRIVREMENA RANG LISTA studijski program Demografija [pdf]
PRIVREMENA RANG LISTA studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

PRIGOVORI kandidata na privremenu jedinstvenu rang listu primaju se 7. septembra 2016. godine od 10 do 12 časova u dekanatu Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III.
Objavljivanje KONAČNE RANG LISTE: 9. septembar 2016. godine.