PRIVREMENA RANG LISTA – UPIS 2016/17.

PRIVREMENA RANG LISTA formirana je na osnovu uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i uspeha na polaganju prijemnog ispita (maksimalno 60 poena).

PRIVREMENA JEDINSTVENA RANG LISTA – [pdf]

PRIVREMENA RANG LISTA – studijski program Geografija [pdf]
PRIVREMENA RANG LISTA – studijski program Turizmologija [pdf]
PRIVREMENA RANG LISTA – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
PRIVREMENA RANG LISTA – studijski program Demografija [pdf]
PRIVREMENA RANG LISTA – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

PRIVREMENA RANG LISTA – afirmativne mere [pdf]

  • PRIGOVORI kandidata na privremenu jedinstvenu rang listu primaju se 29. i 30. juna 2016. godine od 9-12 časova u dekanatu Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III.
  • Komisija za upis donosi rešenje po žalbi 30. juna 2016. godine do 13 časova;
  • ŽALBE na rešenje Komisije podnose se Dekanu 30. juna 2016. godine od 13-14 časova;
  • Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.
  • Objavljivanje KONAČNE RANG LISTE: 02. jul 2016. godine;